Dne 1.května 2014 jsme v Opavě Oticích složili s našimi knírači velkými zkoušku BH, a to A ́Bruttus Ve-Fi na plný poočet - 60bodů, jeho bratr A ́Bandit Ve-Fi na 44bodů.

Dne 22.2.2014 jsme se zúčastnili závod družstev v Uničově.Bruttík nastoupil společně s Bellis Michaly Martínkové do kategorie ZZO, kde se na svém prvním závodě umístili na 5místě z 10závodníků.Na třetího jim scházeli 3body. Byli oba velmi šikovní. Traper nastoupil společně s Channy Michaly Martínkové do kategorie ZVV2, kde se umístili na 3místě.

brutaagent1brutaagent2

Dne 9.11.2013 složil můj knírač Bruttík ve věku 10měsíců zkoušku ZZO a to na výbornou (57b,speciální cviky - prospěl výborně).

Agent von Sramek dnes složil zkoušku IPO1. Nevyšla nám úplně stopa - respektivě Traper neoznačil ani jeden předmět, ale se stopou v silném větru se vypořádal dobře. U poslušnosti zaujetí jiné polohy u sedni, a mírné nepřesnosti v rozfázování aportů, u obrany větší oběhnutí makety a mírné nepřesnosti v odprovodu. Jinak Traper podal dobrý výkon. S-73, P-87, O-95.

Dne 28.9.2013 složil Agent von Sramek zkoušku Apr2 na cvičáku ZKO Město Albrechtice Opavice.

Rozhodčím byl MVDr. Vodička.