A´Bruttus Ve-Fi se dne 6.9.2014 zúčastnil v ZKO Opava závodů podle ZOP. S celkovým počtem 95bodů se umístil na 1.místě...

 

Brutt závody2